Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 31. 1.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1A Absc Absc Absc Absc Absc
1B Absc Absc Absc Absc Absc
1C Absc Absc Absc Absc Absc
1D Absc Absc Absc Absc Absc
2A Absc Absc Absc Absc Absc
2B Absc Absc Absc Absc Absc
2C Absc Absc Absc Absc Absc
2D Absc Absc Absc Absc Absc
3A Absc Absc Absc Absc Absc
3B Absc Absc Absc Absc Absc
3C Absc Absc Absc Absc Absc
3D Absc Absc Absc Absc Absc
3E Absc Absc Absc Absc Absc
4A Absc Absc Absc Absc Absc
4B Absc Absc Absc Absc Absc
4C Absc Absc Absc Absc Absc
V1 ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK
V2 ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK
V3 ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Slezáček Pavel - He - .. .. .. ..
Trepková Miroslava - - - - .. .. ..
Místnosti mimo provoz 1 2 3 4 5 6 7 8 9
P1 Absc Absc Absc Absc Absc Absc
P2 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
P3 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
P4 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
P5 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
P6 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
P7 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
P8 Absc Absc Absc Absc Absc
VP Absc Absc Absc Absc
TvP Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Bajerová Markéta
1 změna Aj 1A (2/2) 3
2 změna Aj 1A (2/2) 3
4 navíc Třh 1A 7 do úvazku
4 odpadá Aj 3B (1/2) zrušeno
5 odpadá Aj 3B (1/2)
7 odpadá Aj 3C (1/2)
Bartík František
4 odpadá Es 3E zrušeno
5 odpadá Em V1
7 odpadá Lb 3D
Bařinka Lukáš
5 změna Pr 2B+
6 změna Pr 2B+
7 změna Pr 2B+
Bernard Pavel
4 odpadá Tv 2C (1/2) zrušeno
Bláha Martin
5 změna Pr 2B+
6 změna Pr 2B+
7 změna Pr 2B+
Blažek Martin
1 odpadá Mrc V3
2 odpadá Mrc V3
3 odpadá Mrc V3
4 navíc Třh 3B J2 do úvazku
4 odpadá Ek V2
5 odpadá Ph1 V2
6 odpadá Pau V3
Bureš Pavel
1 změna El 2D 8
2 změna Elc 2D 8
4 odpadá El V1
6 změna Lbc 3B+
7 změna Lbc 3B+
Čermáková Irena
3 odpadá Eo V1
5 odpadá Eo 4B
Dudek Michal
4 navíc Třh 4C 13 do úvazku
Hájek Jiří
1 změna El 1C 7
2 supl. (Sz N) Fy 1D 1 za odpadlou
4 odpadá Elc 1C (2/2) zrušeno
7 odpadá Sv2 V3
Hanel Filip
4 odpadá Opc 3C (1/2) zrušeno
Hildebrand Jan
4 odpadá Elc 1A (2/2) zrušeno
5 odpadá El 1A
6 odpadá El 1A
Hilčer Jiří
3 změna 1C 5
4 odpadá 1D zrušeno
5 odpadá 1B
6 odpadá 2D
7 odpadá 1A
Kestřánek Tomáš
4 odpadá At 4C (2/2) zrušeno
5 odpadá At 4C (2/2)
6 odpadá At 4C (1/2)
7 odpadá At 4C (1/2)
Klaudis Jaromír
4 navíc Třh 4A 11 do úvazku
6 změna Lbc 3B+
7 změna Lbc 3B+
Kleinová Ivana
2 změna Čec 1B (2/2) J2
3 změna Čec 1D (2/2) 3
4 navíc Třh 1D 10 do úvazku
4 odpadá Če 1B zrušeno
6 odpadá Čec 3C (1/2)
7 odpadá Čec 3E
Kodad Miloš
4 odpadá Elc 2B zrušeno
Kubečková Marta
3 změna Tkc 1A (1/2) 1
4 odpadá Tkc 1A (1/2) zrušeno
Kudrnáč Michael
6 odpadá Pm 1D
7 odpadá Pm 1D
Ledvina David
5 odpadá Lb 3C
6 odpadá Ez 3A
Malec Jakub
1 změna Tkc 1B (1/2) 11
2 změna Tkc 1B (1/2) 11
4 navíc Třh 1B 8 do úvazku
5 odpadá Tv 2A (2/2)
7 odpadá Tk 1B
Marešová Marie
6 odpadá Fy 2A
Mudruňková Anna
6 odpadá En 4A
Očenášková Marie
4 navíc Třh 2D 4 do úvazku
4 odpadá Če 2D zrušeno
5 odpadá On 2D
6 odpadá Čec 1C (1/2)
7 odpadá Čec 2D (1/2)
Pfeifer Jan
4 navíc Třh 3D 1 do úvazku
4 odpadá Tv 3D zrušeno
6 odpadá Tv 3C (2/2)
7 odpadá Tv 3C (2/2)
Pobudová Věra
3 změna Aj 1D (1/2) J1
Poul Richard
4 odpadá En2 V3
6 změna Lbc 3B+
7 změna Lbc 3B+
Prymek Josef
4 navíc Třh 3A L1Lb do úvazku
4 odpadá Es 3A zrušeno
7 odpadá Es 4A
Rak Aleš
5 změna Pr 2B+
6 změna Pr 2B+
7 změna Pr 2B+
Rottová Renata
4 navíc Třh 2A 2 do úvazku
4 odpadá Aj 4A (2/2) zrušeno
5 odpadá Aj 2A (1/2)
7 odpadá Aj 2A (2/2)
Roušová Olga
2 odpadá Aj V1
5 odpadá Aj 3E (1/2)
6 odpadá Aj 3E (1/2)
Roušová Helena
1 změna Aj 1D (2/2) 13
5 odpadá Aj 3E (2/2)
6 odpadá Aj 3E (2/2)
Sál Petr
2 změna Hw 1C 5
4 navíc Třh 1C V1 do úvazku
4 odpadá Cd 4C (1/2) zrušeno
5 odpadá Cd 4C (1/2)
6 odpadá Cd 4C (2/2)
7 odpadá Cd 4C (2/2)
Sobotová Dana
1 odpadá Ma V1
3 odpadá Ma V2
4 navíc Třh 3E 3 do úvazku
4 odpadá Ma 2A zrušeno
5 odpadá Ma 4A
Suchý Zbyněk
4 navíc Třh 2C L1Ek do úvazku
5 odpadá Hw 2C
Šebková Blanka
1 změna Mac 1A (1/2) J2
2 změna Mac 1A (1/2) J1
3 změna Mac 1A (2/2) J2
4 navíc Třh 2B 5 do úvazku
5 odpadá Ma 3A
6 odpadá Ma 3D
7 odpadá Ma 3A
Šimková Veronika
4 navíc Třh 4B 12 do úvazku
4 odpadá On 4B zrušeno
6 odpadá Če 2C
7 odpadá Čec 2C (1/2)
Šťastný Ondřej
1 změna Aj 3A (1/2) 4
4 odpadá Aj 4A (1/2) zrušeno
Tichá Tereza
4 odpadá Ic 3B (2/2) zrušeno
5 odpadá Ic 3B (2/2)
Vais Jan
4 odpadá Pm 3C (2/2) zrušeno
Valtr Pavel
1 změna Elc 1B (2/2) J1
3 změna El 1B 11
5 odpadá Ek 3D
6 odpadá Ekc 4B (1/2)
7 odpadá Ekc 4B (1/2)
Vilímek Jaromír
3 změna Hw 2D 9
4 navíc Třh 3C 9 do úvazku
5 odpadá Hw 1D
6 odpadá Ic 1B
Vojtěchová Lenka
1 změna Pm 2C (1/2) 6
2 změna Pm 2C (1/2) 6
3 změna Pm 2C (2/2) V3
4 odpadá Pm 2C (2/2) zrušeno
Vondrášková Terezie
1 odpadá Po V2
2 odpadá Po V2
Změny v rozvrzích tříd
1A
1 Mac 1/2 J2 změna Šb
1 Aj 2/2 3 změna Bj
2 Mac 1/2 J1 změna Šb
2 Aj 2/2 3 změna Bj
3 Mac 2/2 J2 změna Šb
3 Tkc 1/2 1 změna Ku
4 Třh 7 navíc Bj
4 Elc 2/2 odpadá (Hi)
4 Tkc 1/2 odpadá (Ku)
5. - 9. les. Obecná absence třídy
1B
1 Tkc 1/2 11 změna Mj
1 Elc 2/2 J1 změna Vl
2 Tkc 1/2 11 změna Mj
2 Čec 2/2 J2 změna Kl
3 El 11 změna Vl
4 Třh 8 navíc Mj
4 Če odpadá (Kl)
5. - 9. les. Obecná absence třídy
1C
1 El 7 změna He
2 Hw 5 změna Sl
3 5 změna Hl
4 Třh V1 navíc Sl
4 Mac 1/2 odpadá (Sz)
4 Elc 2/2 odpadá (He)
5. - 9. les. Obecná absence třídy
1D
1 Aj 2/2 13 změna Rh
2 Fy 1 supluje He (Sz)
3 Čec 2/2 3 změna Kl
3 Aj 1/2 J1 změna Pb
4 Třh 10 navíc Kl
4 odpadá (Hl)
5. - 9. les. Obecná absence třídy
2A
4 Třh 2 navíc Rt
4 Ma odpadá (So)
5. - 9. les. Obecná absence třídy
2B
4 Třh 5 navíc Šb
4 Elc odpadá (Ko)
5. - 9. les. Obecná absence třídy
2C
1 Pm 1/2 6 změna Vj
2 Pm 1/2 6 změna Vj
3 Pm 2/2 V3 změna Vj
4 Třh L1Ek navíc Sy
4 Tv 1/2 odpadá (Be)
4 Pm 2/2 odpadá (Vj)
5. - 9. les. Obecná absence třídy
2D
1 El 8 změna Bu
2 Elc 8 změna Bu
3 Hw 9 změna Vi
4 Třh 4 navíc
4 Če odpadá (Oč)
5. - 9. les. Obecná absence třídy
3A
1 Aj 1/2 4 změna Št
4 Třh L1Lb navíc Pk
4 Es odpadá (Pk)
5. - 9. les. Obecná absence třídy
3B
4 Třh J2 navíc Ba
4 Aj 1/2 odpadá (Bj)
4 Ic 2/2 odpadá (Ti)
5. - 9. les. Obecná absence třídy
3C
4 Třh 9 navíc Vi
4 Pm 2/2 odpadá (Vs)
4 Opc 1/2 odpadá (Hf)
5. - 9. les. Obecná absence třídy
3D
4 Třh 1 navíc Pf
4 Tv odpadá (Pf)
5. - 9. les. Obecná absence třídy
3E
4 Třh 3 navíc So
4 Es odpadá (Bk)
5. - 9. les. Obecná absence třídy
4A
4 Třh 11 navíc Ks
4 Aj 1/2 odpadá (Št)
4 Aj 2/2 odpadá (Rt)
5. - 9. les. Obecná absence třídy
4B
4 Třh 12 navíc Ši
4 On odpadá (Ši)
5. - 9. les. Obecná absence třídy
4C
4 Třh 13 navíc Du
4 At 2/2 odpadá (Kš)
4 Cd 1/2 odpadá (Sl)
5. - 9. les. Obecná absence třídy
V1
1. - 7. les. zkouškové období
V2
1. - 7. les. zkouškové období
V3
1. - 7. les. zkouškové období
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou